Правят Плаващи Електроцентрали В Тайланд

Над 140 хиляди соларни панели са били монтирани върху повърхността на язовир в Тайланд, за да направят преход към възобновяеми енергийни източници.

Този мащабен проект ще осигури преминаването на Тайланд към зелена енергия, а в следващите 15 години е планирано монтирането на още соларни панели в 8 язовира.

Чанин Салечан, директор на проекта, сподели, че тези слънчеви панели имат недостатъци, заради което строят хибридна система. Към панелите ще се добави хидроенергията, добита от водите в язовира, а системата ще е свързана с високоволтова преносна мрежа.

Благодарение на тази хибридна система, електроенергията ще бъде много по-ниска. Ще бъдат монтирани и литиево-йонни батерии, за да може произведената излишна енергия да се съхранява.