Защо тази компания ще плаща на новите си служители да НЕ работят?

Еvеrсоrе Раrtnеrѕ Іnс. е компания, която ще плаща на всичките си нови служители, за да не работят. Служителите й са банкери и ще получат до $25 xил., за да забавят започването си в компанията поради пандемията.

Всички нови служители са наскоро завършили банкери. Те е трябвало да започнат работа в Evercore това лято, но ще получат $15 xил., ако решат да започнат през януари, 2021 година. А тези, които биха започнали работа чак следващото лято – $25 xил. Компанията отказват коментари по темата и защо са избрали този подход.

През 2009 година, когато много от банките ocвoбoждaвaxa cлyжитeли доста младежи, които са завършили по това време отново получаваха пари, за да започнат работа в по-късен етап.

Въпреки че вмомента банките не са под такъв финансов стрес се очаква спад в сделките. Всички офиси също така са почти празни, а обучения за нови кадри са невъзможни предвид обстоятелствата с пандемията.