Наблюдава се по-чист въздух над европейските страни

Една положителна страна на пандемията от COVID-19 е намаляването на замърсения въздух и вода в целия свят.

Има сравнително голям спад на емисиите на азотен диоксид в Милано – с 21%. В Рим се наблюдава 35% спад, в Мадрид – 41%, а в Лисабон 51%.

В Китай спада на концентрациите на азотен диоксид също е огромен.

Поради липсата на туристи и замърсяването на водите във венецианските канали са се появили лебеди. В пристанището на Каляри дори са се появили и делфини.