Няколко ята щъркели са зимували в България

Регионалният координатор и отговорник по природозащитните дейности в Българско дружество за защита на птиците Свилен Чешмеджиев сподели, че част от белите щъркели вече са в България. Той добави, че тяхната мигряция е стартирала.

Наблюдава се тенденция през последните години на няколко ята бели щъркели, които зимуват в България. Тази година също е имало около 30 щъркела около град Бургас, около Пловдив и около река Марица.

Защо щъркелите остават в България през земата?

Свилен Чешмеджиев уточни, че промяната в климата играе главна роля. Зимите вече са доста по-меки от преди, което е благоприятно за белите щъркели.