Българският език е вече част от официална програма в Америка

Дирекцията по образование в Лос Анджелис прие българския език като част от програма Seal of Biliteracy, което е сертификат за двуезичност.

Споразумение между българско-американската културно образователна фондация F към българското училище “Св. св. Кирил и Методий”, което се намира в Лос Анджелис и министерството на образованието вече е подписано. Училището вече е лицензиран център за провеждане на изпити за ниво на владеене на български език. Те също така ще предлагат подготовка за изпитите.

На 22 февруари 2020 г. ще бъде първият изпит за владеене на български език именно в училище “Св. св. Кирил и Методий”. Ученици от 5 клас, 8 клас както и зрелостници от държавните училища в Калифорния ще могат да се явят. Нивото за всички явяващи се от 5 клас е A1, за 8 клас е А2. За получаване на сергификат за минималното ниво “Сертификат за двуезичност” е B1. Получените сертификати са с международно признание и нямат срок на валидността.

“Сертификатът за двуезичност” ще бъде признат не само в Европа, но и в други щати в САЩ. При кандидатстване във висши учебни заведения в България този сертификат може да служи и за балообразуваща оценка.